بک لایت سونی 55X9300

3,000,000 تومان

بک لایت سونی 55X9300
 • تعداد بازدید : 316

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

3,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
بک لایت سونی 55X8500

1,000,000 تومان

بک لایت سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 810

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500C , KD-55X850C , KD-55XC8500

جزئیات بیشتر...

1,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
بک لایت سونی 46EX520

700,000 تومان

بک لایت سونی 46EX520
 • تعداد بازدید : 1215

بک لایت SONY استوک در حد آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-46EX520

جزئیات بیشتر...

700,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
بک لایت سونی 65X9500

3,200,000 تومان

بک لایت سونی 65X9500
 • تعداد بازدید : 1447

بک لایت SONY استوک در حد آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9500G , KD-65X950G , KD-65XG9500

جزئیات بیشتر...

3,200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
بک لایت سونی 49W660

800,000 تومان

بک لایت سونی 49W660
 • تعداد بازدید : 1495

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-49W660E , KDL-49W6E660

جزئیات بیشتر...

800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
بک لایت سونی 50W800

620,000 تومان

بک لایت سونی 50W800
 • تعداد بازدید : 938

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W800B , KDL-50W805B

جزئیات بیشتر...

620,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
بک لایت سونی 40NX710

600,000 تومان

بک لایت سونی 40NX710
 • تعداد بازدید : 1389

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40NX710 , KDL-40NX715 , KDL-40NX713

جزئیات بیشتر...

600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
بک لایت سونی 55W800

900,000 تومان

بک لایت سونی 55W800
 • تعداد بازدید : 1002

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800B , KDL-55W805B , KDL-55W8000B

جزئیات بیشتر...

900,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 6
 • فروشنده :
بک لایت سونی 55X7000

2,500,000 تومان

بک لایت سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 1059

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000E , KD-55X700E , KD-55XE7000

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
بک لایت سونی 42W670

600,000 تومان

بک لایت سونی 42W670
 • تعداد بازدید : 1744

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W670A , KDL-42W650A

جزئیات بیشتر...

600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
بک لایت سونی 65X9300

3,000,000 تومان

بک لایت سونی 65X9300
 • تعداد بازدید : 1241

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9300D , KD-65X930D

جزئیات بیشتر...

3,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
بک لایت سونی 42W800

620,000 تومان

بک لایت سونی 42W800
 • تعداد بازدید : 956

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W807B , KDL-42W800B

جزئیات بیشتر...

620,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 3
 • فروشنده :
بک لایت سونی 49X7077

1,200,000 تومان

بک لایت سونی 49X7077
 • تعداد بازدید : 1085

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7077G , KD-49X7000G ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

1,200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
بک لایت سونی 75X8500

4,450,000 تومان

بک لایت سونی 75X8500
 • تعداد بازدید : 1211

LED BAR یا بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8500E , KD-75X850D

جزئیات بیشتر...

4,450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
بک لایت سونی 55X8500

2,500,000 تومان

بک لایت سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 1475

LED BAR یا بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500D , KD-55X850D

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
بک لایت سونی 55XE8396 , 55X800
 • تعداد بازدید : 952

LED BAR یا بکلایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55XE8396 , KD-55X800G ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

2,450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
بک لایت سونی 42R500

500,000 تومان

بک لایت سونی 42R500
 • تعداد بازدید : 1228

LED BAR یا بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42R500A همچنین مناسب KONKA مدل : LED42R5100DE

جزئیات بیشتر...

500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
بک لایت سونی 48R550

500,000 تومان

بک لایت سونی 48R550
 • تعداد بازدید : 1511

LED BAR یا بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-48R550C , KDL-48R560C ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
بک لایت سونی 55W800

1,400,000 تومان

بک لایت سونی 55W800
 • تعداد بازدید : 1599

بکلایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800A , KDL-55W804A , KDL55W8100A , KDL-55W805A

جزئیات بیشتر...

1,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
بک لایت سونی 55X8500

2,000,000 تومان

بک لایت سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 1951

بک لایت SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55XE7096 , 55XE8096 , KD-55XE7073 , KD-55XE7003 , KD-55X8000E , KD-55X8500E

جزئیات بیشتر...

2,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :