کابل فلت سامسونگ 40EH5000
 • تعداد بازدید : 76

کابل فلت تیکان به پنل SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40EH5000

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 49UH603

160,000 تومان

کابل FFC ال جی 49UH603
 • تعداد بازدید : 93

کابل LVDS یا FFC LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49UH603V , 49UH610T

جزئیات بیشتر...

160,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت سونی 49X7077
 • تعداد بازدید : 83

کابل فلت تیکان به پنل SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7077F , KD-49X7000F ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت بلست 50HB110
 • تعداد بازدید : 76

کابل فلت تیکان به پنل BLEST استوک مدل های پشتیبانی شده : BTV-50HB110B

جزئیات بیشتر...

110,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS ایوولی 43EV100
 • تعداد بازدید : 71

کابل LVDS EVVOLI استوک مدل های پشتیبانی شده : 43EV100D , 43EV100

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت ایوولی 43EV100
 • تعداد بازدید : 68

کابل فلت تیکان به پنل EVVOLI استوک مدل های پشتیبانی شده : 43EV100D , 43EV100

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 55K3110
 • تعداد بازدید : 115

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشیتبانی شده : 55K3110 , LTDN55K3110

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ایوولی 43EV200
 • تعداد بازدید : 115

کابل LVDS EVVOLI استوک مای پشتیبانی شده : 43EV200DS , 43EV200

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 55W800

185,000 تومان

کابل LVDS سونی 55W800
 • تعداد بازدید : 135

کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800B , KDL-55W807B

جزئیات بیشتر...

185,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل فلت سانیو 39R82
 • تعداد بازدید : 124

کابل فلت تیکان به پنل SANYO استوک مدل های پشتیبانی شده : LCE-39R82HD

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 65KS8985
 • تعداد بازدید : 143

کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA65KS8985 , UA65MS8985 , UA65KS8500 , UA65KS8500

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 50A6101
 • تعداد بازدید : 157

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 50A6101UW

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت امپریال 5060
 • تعداد بازدید : 147

کابل فلت تیکان به پنل EMPERIAL استوک مدل های پشتیبانی شده : EM-5060

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ایکس ویژن 40IMP9
 • تعداد بازدید : 141

کابل های LVDS X.VISION استوک مدل های پشتیبانی شده : 40IMP9E

جزئیات بیشتر...

150,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت سونیا 4992
 • تعداد بازدید : 140

کابل فلت پنل به تیکان SUNIYA استوک مدل های پشتیبانی شده : SU-4992

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت ال جی 55UH603
 • تعداد بازدید : 232

کابل فلت تیکان به پنل LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 55UH603V , 55UH6030

جزئیات بیشتر...

160,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل FFC الجی 55UH603V

130,000 تومان

کابل FFC الجی 55UH603V
 • تعداد بازدید : 219

کابل LVDS یا FFC LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 55UH603V , 55UH6030

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 47LW65100
 • تعداد بازدید : 220

کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LW65100 , 47LW6500

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 32B650
 • تعداد بازدید : 197

کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : LA32B530P7 , LA32B550 , LA32B650

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 3
 • فروشنده :
کابل فلت هایسنس 75A61
 • تعداد بازدید : 178

کابل فلت تیکان به پنل HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 75A61G , 75U6G , 75A6G

جزئیات بیشتر...

140,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 75A61
 • تعداد بازدید : 182

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشیتبانی شده : 75A61G , 75A6G

جزئیات بیشتر...

180,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :