کابل فلت سونیا 4992
 • تعداد بازدید : 3

کابل فلت پنل به تیکان SUNIYA استوک مدل های پشتیبانی شده : SU-4992

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت ال جی 55UH603
 • تعداد بازدید : 75

کابل فلت تیکان به پنل LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 55UH603V , 55UH6030

جزئیات بیشتر...

160,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC الجی 55UH603V

130,000 تومان

کابل FFC الجی 55UH603V
 • تعداد بازدید : 74

کابل LVDS یا FFC LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 55UH603V , 55UH6030

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 47LW65100
 • تعداد بازدید : 77

کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LW65100 , 47LW6500

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 32B650
 • تعداد بازدید : 60

کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : LA32B530P7 , LA32B550 , LA32B650

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 3
 • فروشنده :
کابل فلت هایسنس 75A61
 • تعداد بازدید : 56

کابل فلت تیکان به پنل HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 75A61G , 75U6G , 75A6G

جزئیات بیشتر...

140,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 75A61
 • تعداد بازدید : 60

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشیتبانی شده : 75A61G , 75A6G

جزئیات بیشتر...

180,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 40W600

130,000 تومان

کابل LVDS سونی 40W600
 • تعداد بازدید : 73

کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40W600B

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 49B6000
 • تعداد بازدید : 62

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 49B6000PW , 49E5600EX

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت سونی 46V550
 • تعداد بازدید : 85

کابل فلت تیکان به پنل SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46V550A , KLV-46V5500

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل LVDS سونیا 55KD6955
 • تعداد بازدید : 62

کابل LVDS SUNIYA استوک مدل های پشتیبانی شده : S-55KD6955

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت سونیا 55KD6955
 • تعداد بازدید : 54

کابل فلت تیکان به پنل SUNIYA استوک مدل های پشتیبانی شده : S-55KD6955

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 32LB9

50,000 تومان

کابل LVDS ال جی 32LB9
 • تعداد بازدید : 60

کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32LB9RT , 42LB9RT

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ایکس ویژن 55XT530
 • تعداد بازدید : 61

کابل LVDS X.VISION استوک مدل های پشتیبانی شده : 55XT530 , 55XT540

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سام 55TU6500

80,000 تومان

کابل LVDS سام 55TU6500
 • تعداد بازدید : 72

کابل LVDS SAM استوک مدل های پشتیبانی شده : UA55TU6500 , UA55TU7000 , UA55TU6550

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت سامسونگ 49N6900
 • تعداد بازدید : 73

کابل فلت تیکان به پنل SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA49M5875 , UA49M6000 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 49N6900
 • تعداد بازدید : 80

کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA43K5890 , UA49M6000 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل کوتاه LVDS هایسنس 50A6100
 • تعداد بازدید : 98

کابل LVDS کوتاه HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 50A6100 , 50A6100UW

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل بلند LVDS هایسنس 50A6100
 • تعداد بازدید : 74

کابل بلند LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 50A6100 , 50A6100UW

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 55K3300
 • تعداد بازدید : 88

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 55K3300UW

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :