کابل FFC ال جی 49UH603

160,000 تومان

کابل FFC ال جی 49UH603
 • تعداد بازدید : 93

کابل LVDS یا FFC LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49UH603V , 49UH610T

جزئیات بیشتر...

160,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ایوولی 43EV100
 • تعداد بازدید : 71

کابل LVDS EVVOLI استوک مدل های پشتیبانی شده : 43EV100D , 43EV100

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 55K3110
 • تعداد بازدید : 115

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشیتبانی شده : 55K3110 , LTDN55K3110

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ایوولی 43EV200
 • تعداد بازدید : 115

کابل LVDS EVVOLI استوک مای پشتیبانی شده : 43EV200DS , 43EV200

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 55W800

185,000 تومان

کابل LVDS سونی 55W800
 • تعداد بازدید : 135

کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800B , KDL-55W807B

جزئیات بیشتر...

185,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 65KS8985
 • تعداد بازدید : 143

کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA65KS8985 , UA65MS8985 , UA65KS8500 , UA65KS8500

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 50A6101
 • تعداد بازدید : 157

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 50A6101UW

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ایکس ویژن 40IMP9
 • تعداد بازدید : 141

کابل های LVDS X.VISION استوک مدل های پشتیبانی شده : 40IMP9E

جزئیات بیشتر...

150,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC الجی 55UH603V

130,000 تومان

کابل FFC الجی 55UH603V
 • تعداد بازدید : 220

کابل LVDS یا FFC LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 55UH603V , 55UH6030

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 47LW65100
 • تعداد بازدید : 220

کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LW65100 , 47LW6500

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 32B650
 • تعداد بازدید : 197

کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : LA32B530P7 , LA32B550 , LA32B650

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 3
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 75A61
 • تعداد بازدید : 182

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشیتبانی شده : 75A61G , 75A6G

جزئیات بیشتر...

180,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 40W600

130,000 تومان

کابل LVDS سونی 40W600
 • تعداد بازدید : 191

کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40W600B

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 49B6000
 • تعداد بازدید : 180

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 49B6000PW , 49E5600EX

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS سونیا 55KD6955
 • تعداد بازدید : 170

کابل LVDS SUNIYA استوک مدل های پشتیبانی شده : S-55KD6955

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 32LB9

50,000 تومان

کابل LVDS ال جی 32LB9
 • تعداد بازدید : 175

کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32LB9RT , 42LB9RT

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ایکس ویژن 55XT530
 • تعداد بازدید : 183

کابل LVDS X.VISION استوک مدل های پشتیبانی شده : 55XT530 , 55XT540

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سام 55TU6500

80,000 تومان

کابل LVDS سام 55TU6500
 • تعداد بازدید : 202

کابل LVDS SAM استوک مدل های پشتیبانی شده : UA55TU6500 , UA55TU7000 , UA55TU6550

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 49N6900
 • تعداد بازدید : 196

کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA43K5890 , UA49M6000 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل کوتاه LVDS هایسنس 50A6100
 • تعداد بازدید : 212

کابل LVDS کوتاه HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 50A6100 , 50A6100UW

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل بلند LVDS هایسنس 50A6100
 • تعداد بازدید : 182

کابل بلند LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 50A6100 , 50A6100UW

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :