کابل LVDS هایسنس 55A62
 • تعداد بازدید : 86

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 55A62HS

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 65A62
 • تعداد بازدید : 103

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 65A62HS , 65A53F

جزئیات بیشتر...

180,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 50A62
 • تعداد بازدید : 86

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 50A62HS

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 49UN7340

240,000 تومان

کابل FFC ال جی 49UN7340
 • تعداد بازدید : 116

کابل FFC یا LVDS برد چشمی LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 49UN7340PVC

جزئیات بیشتر...

240,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 55NANO80

240,000 تومان

کابل FFC ال جی 55NANO80
 • تعداد بازدید : 82

کابل FFC یا کابل LVDS برد چشمی LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 55NANO80

جزئیات بیشتر...

240,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 50NU7002
 • تعداد بازدید : 74

کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UE50NU7002U

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 50NU7002
 • تعداد بازدید : 86

کابل بلند LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UE50NU7002U

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 49NANO80

250,000 تومان

کابل FFC ال جی 49NANO80
 • تعداد بازدید : 76

کابل FFC یا کابل فلت برد چشمی LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 49NANO80VNA

جزئیات بیشتر...

250,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 65UM7450

260,000 تومان

کابل FFC ال جی 65UM7450
 • تعداد بازدید : 111

کابل FFC یا کابل فلت برد چشمی LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 65UM7450 , 49UJ752T , 65UM7400

جزئیات بیشتر...

260,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 50UN7340

260,000 تومان

کابل FFC ال جی 50UN7340
 • تعداد بازدید : 99

کابل FFC یا کابل LVDS LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 50UN7340 , 50UN7300 , 50UN7350

جزئیات بیشتر...

260,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC برد چشمی الجی 65SM8600
 • تعداد بازدید : 110

کابل فلت FFC برد چشمی و ماژول وای فای LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 65SM8600

جزئیات بیشتر...

300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 65SM8600
 • تعداد بازدید : 175

کابل LVDS LG آکبند مدلهای پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 65SM8600
 • تعداد بازدید : 165

کابل LVDS LG آکبند مدل های پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سام 43T5200

90,000 تومان

کابل LVDS سام 43T5200
 • تعداد بازدید : 101

کابل LVDS SAM استوک مدل های پشتیبانی شده : UA43T5200

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 58A62
 • تعداد بازدید : 127

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 58A62HS

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS سییرا 43103

160,000 تومان

کابل LVDS سییرا 43103
 • تعداد بازدید : 129

کابل LVDS SIERRA استوک مدل های پشتیبانی شده : SR-LE43103

جزئیات بیشتر...

160,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 40F5000
 • تعداد بازدید : 139

پایه رومیزی SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40F5020 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 40H4865
 • تعداد بازدید : 135

کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40H4865 , UA40J4865 , UA40H4203

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 42LCD660
 • تعداد بازدید : 282

کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LCD660 , 42LD460 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS جی پلاس 50PU746
 • تعداد بازدید : 154

کابل LVDS G PLUS استوک مدل های پشتیبانی شده : 50PU746N

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 40M2160
 • تعداد بازدید : 170

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 40M2160M

جزئیات بیشتر...

160,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :