کابل FFC ال جی 49UN7340

240,000 تومان

کابل FFC ال جی 49UN7340
 • تعداد بازدید : 116

کابل FFC یا LVDS برد چشمی LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 49UN7340PVC

جزئیات بیشتر...

240,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 55NANO80

240,000 تومان

کابل FFC ال جی 55NANO80
 • تعداد بازدید : 82

کابل FFC یا کابل LVDS برد چشمی LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 55NANO80

جزئیات بیشتر...

240,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 49NANO80

250,000 تومان

کابل FFC ال جی 49NANO80
 • تعداد بازدید : 76

کابل FFC یا کابل فلت برد چشمی LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 49NANO80VNA

جزئیات بیشتر...

250,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 65UM7450

260,000 تومان

کابل FFC ال جی 65UM7450
 • تعداد بازدید : 111

کابل FFC یا کابل فلت برد چشمی LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 65UM7450 , 49UJ752T , 65UM7400

جزئیات بیشتر...

260,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 50UN7340

260,000 تومان

کابل FFC ال جی 50UN7340
 • تعداد بازدید : 99

کابل FFC یا کابل LVDS LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 50UN7340 , 50UN7300 , 50UN7350

جزئیات بیشتر...

260,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC برد چشمی الجی 65SM8600
 • تعداد بازدید : 110

کابل فلت FFC برد چشمی و ماژول وای فای LG آکبند مدل های پشتیبانی شده : 65SM8600

جزئیات بیشتر...

300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 65SM8600
 • تعداد بازدید : 175

کابل LVDS LG آکبند مدلهای پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 65SM8600
 • تعداد بازدید : 165

کابل LVDS LG آکبند مدل های پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 42LCD660
 • تعداد بازدید : 281

کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LCD660 , 42LD460 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 49UH603

160,000 تومان

کابل FFC ال جی 49UH603
 • تعداد بازدید : 228

کابل LVDS یا FFC LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49UH603V , 49UH610T

جزئیات بیشتر...

160,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC الجی 55UH603

240,000 تومان

کابل FFC الجی 55UH603
 • تعداد بازدید : 340

کابل LVDS یا FFC LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 55UH603V , 55UH6030

جزئیات بیشتر...

240,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 47LW65100
 • تعداد بازدید : 355

کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LW65100 , 47LW6500

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 32LB9

50,000 تومان

کابل LVDS ال جی 32LB9
 • تعداد بازدید : 306

کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32LB9RT , 42LB9RT

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS الجی 42LN5420
 • تعداد بازدید : 398

کابل LG LVDS استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LN5420

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل LVDS الجی 65UH750

180,000 تومان

کابل LVDS الجی 65UH750
 • تعداد بازدید : 310

کابل LG LVDS استوک مدل های پشتیبانی شده : 65UH750V , 49UH603V

جزئیات بیشتر...

180,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 3
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 43UJ651
 • تعداد بازدید : 610

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

95,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 43UJ634
 • تعداد بازدید : 749

کابل FFC برد چشمی به مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 43LJ594V , 43UJ6300 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 49UH850

200,000 تومان

کابل FFC ال جی 49UH850
 • تعداد بازدید : 729

کابل FFC برد چشمی به مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 55UH6550 , 65UH7700 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 55LJ550

240,000 تومان

کابل FFC ال جی 55LJ550
 • تعداد بازدید : 776

کابل FFC برد چشمی به مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49LJ5500 , 49LJ550M , 49LK5700 , 55LJ5500

جزئیات بیشتر...

240,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 49SM8100
 • تعداد بازدید : 665

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49SM8100 , 49NANO80

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 49SM8100
 • تعداد بازدید : 799

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49SM8100 , 49NANO80

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :