آداپتور برق سونی 19.5V 4.7A (غیراصل)
 • تعداد بازدید : 172

آداپتور برق SONY استوک (غیراصل) مدل های پشتیبانی شده : تمام تلویزیون های سونی و برخی لپ تاپ ها

جزئیات بیشتر...

290,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 40X450

720,000 تومان

برد پاور سونی 40X450
 • تعداد بازدید : 224

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40X450A , KDL-40X4500

جزئیات بیشتر...

720,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
آداپتور برق سونی 19.5V 5.2A
 • تعداد بازدید : 289

آداپتور برق SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000F , KD-43X7000F ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

830,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد پاور سونی 46XC520
 • تعداد بازدید : 285

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-46CX520 , KDL-46CX525

جزئیات بیشتر...

850,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد D1 سونی 55EX500

450,000 تومان

برد D1 سونی 55EX500
 • تعداد بازدید : 377

ساب پاور یا برد D1 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-55EX500

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 55EX500

1,060,000 تومان

برد پاور سونی 55EX500
 • تعداد بازدید : 415

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-55EX500

جزئیات بیشتر...

1,060,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 32EX500
 • تعداد بازدید : 551

برد پاور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32EX500

جزئیات بیشتر...

420,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد پاور سونی 46EX520

1,200,000 تومان

برد پاور سونی 46EX520
 • تعداد بازدید : 642

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-46EX520

جزئیات بیشتر...

1,200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 65X7500

1,500,000 تومان

برد پاور سونی 65X7500
 • تعداد بازدید : 588

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X7500D , KD-65X750F ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

1,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 55X8500

1,100,000 تومان

برد پاور سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 764

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500C , KD-55X850C , KD-55XC8500

جزئیات بیشتر...

1,100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 40D300

200,000 تومان

برد پاور سونی 40D300
 • تعداد بازدید : 788

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40D300A , KLV-40D3000

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد پاور سونی 40D300

400,000 تومان

برد پاور سونی 40D300
 • تعداد بازدید : 714

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40D300A , KLV-40D3000

جزئیات بیشتر...

400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد پاور سونی 65X8500

1,800,000 تومان

برد پاور سونی 65X8500
 • تعداد بازدید : 839

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8500E , KD-65X850E , KD-65XE8500

جزئیات بیشتر...

1,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد پاور سونی 32D300

370,000 تومان

برد پاور سونی 32D300
 • تعداد بازدید : 768

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32D300A

جزئیات بیشتر...

370,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 40NX710

1,000,000 تومان

برد پاور سونی 40NX710
 • تعداد بازدید : 841

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40NX710

جزئیات بیشتر...

1,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 32W550

450,000 تومان

برد پاور سونی 32W550
 • تعداد بازدید : 826

پاور برد SONY استوک مدل های پشیتبانی شده : KLV-32W550A , KLV-32V550A , KLV-32W5500

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 65X9000

3,000,000 تومان

برد پاور سونی 65X9000
 • تعداد بازدید : 759

پاور برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9000H , KD-65X950H ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

3,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد پاور سونی 65X8000

2,700,000 تومان

برد پاور سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 691

پاور برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000H , KD-65X800H , KD-65XH8000

جزئیات بیشتر...

2,700,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد پاور سونی 55W650

680,000 تومان

برد پاور سونی 55W650
 • تعداد بازدید : 793

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W650D

جزئیات بیشتر...

680,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد پاور سونی 65X8077

1,650,000 تومان

برد پاور سونی 65X8077
 • تعداد بازدید : 889

پاور برد SONY اکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8077G , XBR-65X800G , KD-65X800G , KD-65X8000G , KD-65XG8000

جزئیات بیشتر...

1,650,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 75X8000

2,800,000 تومان

برد پاور سونی 75X8000
 • تعداد بازدید : 715

پاور برد SONY اکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8000G , XBR-75X8000G , KD-75XG8000 , KD-75X800G

جزئیات بیشتر...

2,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :