مین برد سونی 46V550

1,500,000 تومان

مین برد سونی 46V550
 • تعداد بازدید : 121

برد مین SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46V550A , KLV-46V5500

جزئیات بیشتر...

1,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد JK سونی 55X9300

200,000 تومان

برد JK سونی 55X9300
 • تعداد بازدید : 150

برد SONY JK استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X9300E , KD-55XE9300 , KD-55X930E

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد سونی 48R470

2,800,000 تومان

مین برد سونی 48R470
 • تعداد بازدید : 298

برد مین SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-48R470B

جزئیات بیشتر...

2,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
مین برد سونی 32EX330

1,120,000 تومان

مین برد سونی 32EX330
 • تعداد بازدید : 289

برد مین SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32EX330

جزئیات بیشتر...

1,120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 42W674

2,000,000 تومان

برد مین سونی 42W674
 • تعداد بازدید : 315

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W674A , KDL-42W670A

جزئیات بیشتر...

2,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد سونی 55X9300

6,350,000 تومان

مین برد سونی 55X9300
 • تعداد بازدید : 176

برد مین SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X9300E , KD-55X930E , KD-55XE9300

جزئیات بیشتر...

6,350,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X7500

7,000,000 تومان

برد مین سونی 65X7500
 • تعداد بازدید : 510

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X7500D , KD-65XD7500 , KD-65X750D

جزئیات بیشتر...

7,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 40R350

2,050,000 تومان

برد مین سونی 40R350
 • تعداد بازدید : 497

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-40R350E , KDL-40R355E , KDL-40RE350

جزئیات بیشتر...

2,050,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X8500

3,800,000 تومان

برد مین سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 808

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500C , KD-55XC8500 , KD-55X850C

جزئیات بیشتر...

3,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 49W660

1,900,000 تومان

برد مین سونی 49W660
 • تعداد بازدید : 755

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-49W660E , KDL-49WE660

جزئیات بیشتر...

1,900,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8500

6,500,000 تومان

برد مین سونی 65X8500
 • تعداد بازدید : 1225

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8500E , KD-65XE8500 , KD-65X850E

جزئیات بیشتر...

6,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 48W650

2,300,000 تومان

برد مین سونی 48W650
 • تعداد بازدید : 1701

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-48W650D , KDL-48WD650

جزئیات بیشتر...

2,300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد BH سونی 32D300

300,000 تومان

برد BH سونی 32D300
 • تعداد بازدید : 577

برد BH SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32D3000 , KLV-32D300A

جزئیات بیشتر...

300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 32D300

600,000 تومان

برد مین سونی 32D300
 • تعداد بازدید : 650

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32D300A

جزئیات بیشتر...

600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 43W660

2,290,000 تومان

برد مین سونی 43W660
 • تعداد بازدید : 548

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-43W660F

جزئیات بیشتر...

2,290,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 50W800

2,000,000 تومان

برد مین سونی 50W800
 • تعداد بازدید : 736

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W800B , KDL-50W805B

جزئیات بیشتر...

2,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 40NX710

2,400,000 تومان

برد مین سونی 40NX710
 • تعداد بازدید : 652

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40NX710 , KDL-40NX715

جزئیات بیشتر...

2,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 32BX300

1,030,000 تومان

برد مین سونی 32BX300
 • تعداد بازدید : 714

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX300

جزئیات بیشتر...

1,030,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X9000

7,800,000 تومان

برد مین سونی 65X9000
 • تعداد بازدید : 982

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9000H , KD-65XH905 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

7,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8000

7,800,000 تومان

برد مین سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 650

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000H , KD-65X805H ادامه درتوضیحات ...

جزئیات بیشتر...

7,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :