برد تیکان سونی 40X450
 • تعداد بازدید : 430

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40X450A , KDL-40X4500

جزئیات بیشتر...

960,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 49X7077
 • تعداد بازدید : 298

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7077F , KD-49X7000F ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

960,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 46CX520
 • تعداد بازدید : 346

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-46CX520 , KDL-46CX525

جزئیات بیشتر...

760,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 55X9000

2,900,000 تومان

برد تیکان سونی 55X9000
 • تعداد بازدید : 263

برد تیکان SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-55X9000H ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

2,900,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 46V550
 • تعداد بازدید : 443

تیکان برد SONY استوک مدل های پشیتبانی شده : KLV-46V550A , KLV-46V5500

جزئیات بیشتر...

950,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 65X7500

1,430,000 تومان

برد تیکان سونی 65X7500
 • تعداد بازدید : 664

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X7500D , KD-65X750D , KD-65XD7500

جزئیات بیشتر...

1,430,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 55X8500

1,580,000 تومان

برد تیکان سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 753

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500C , KD-55XC8500 , KD-55X850C

جزئیات بیشتر...

1,580,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 40D300
 • تعداد بازدید : 968

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40D300A , KLV-40D3000 , KLV-32D300A , KLV-32D3000

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 65X8500

2,570,000 تومان

برد تیکان سونی 65X8500
 • تعداد بازدید : 874

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8500E , KD-65XE8500 , KD-65X850E

جزئیات بیشتر...

2,570,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 40X350
 • تعداد بازدید : 926

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40X350A

جزئیات بیشتر...

950,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 32D300
 • تعداد بازدید : 740

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32D300A , KLV-32D3000 , KLV-40D3000 , KLV-40D300A

جزئیات بیشتر...

440,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 43W660
 • تعداد بازدید : 765

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-43W660F ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

550,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 40BX400
 • تعداد بازدید : 1119

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40BX400

جزئیات بیشتر...

460,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 50W800
 • تعداد بازدید : 1352

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W800B

جزئیات بیشتر...

700,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 40NX710

1,500,000 تومان

برد تیکان سونی 40NX710
 • تعداد بازدید : 916

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40NX710

جزئیات بیشتر...

1,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مجموعه کابل های LVDS و برد واسط سونی 32BX300
 • تعداد بازدید : 1045

مجموعه دو کابل FFC یا LVDS همراه با برد TM(برد واسط کابل های LVDS) سونی استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX300

جزئیات بیشتر...

150,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 65X9300

3,600,000 تومان

برد تیکان سونی 65X9300
 • تعداد بازدید : 838

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9300D , XBR-65X937D ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

3,600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 65X9000

3,000,000 تومان

برد تیکان سونی 65X9000
 • تعداد بازدید : 954

برد تیکان SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9000H , KD-65XH9000 , KD-65X900H

جزئیات بیشتر...

3,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 65X8000

2,800,000 تومان

برد تیکان سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 913

تیکان برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000H , KD-65XH8000 , KD-65X800H

جزئیات بیشتر...

2,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 40EX400
 • تعداد بازدید : 919

تیکان برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40EX400 , KLV-40EX403 همچنین سازگار با سامسونگ : LE37M86BDX

جزئیات بیشتر...

520,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونی 55X7000

1,700,000 تومان

برد تیکان سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 988

تیکان برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000G , KD55X700G , KD-55XG7000

جزئیات بیشتر...

1,700,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :