پایه رومیزی سونی 49W660
 • تعداد بازدید : 127

پایه رومیزی SONY آکبند استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-49W660E , KDL-49WE660

جزئیات بیشتر...

430,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 65X8500
 • تعداد بازدید : 143

پایه رومیزی SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8500E , KD-65X850E , KD-65XE8500

جزئیات بیشتر...

750,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 50W800
 • تعداد بازدید : 204

پایه رومیزی SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W800B

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 40NX710
 • تعداد بازدید : 142

پایه رومیزی اسپیکردار با قابلیت اتصال HDMI SONY استوک خش دار مدل های پشتیبانی شده : KDL-40NX710

جزئیات بیشتر...

1,200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 32BX300
 • تعداد بازدید : 118

پایه رومیزی SONY استوک خش دار مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX300

جزئیات بیشتر...

170,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 65X9000
 • تعداد بازدید : 143

پایه رومیزی SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9000H , KD-55X900H ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

620,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
پایه رومیزی (واسط)سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 145

پایه رومیزی واسط (GUIDE) سونی استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000G , KD-49X800G ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

150,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 60W850B
 • تعداد بازدید : 200

پایه رومیزی SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W950B , KDL-60W850B

جزئیات بیشتر...

630,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
پایه رومیزی واسط سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 181

پایه رومیزی واسط (گاید) SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7000D , KD-55XD7000 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

150,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 49X7000
 • تعداد بازدید : 246

پایه رومیزی SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7000D , KD-49X700D , KD-49XD7000

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
پایه رومیزی (بیس) سونی 55X8000
 • تعداد بازدید : 308

پایه رومیزی (فقط بیس) SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8000G , KD-55X800G , KD-55X805G , KD-55XG8000

جزئیات بیشتر...

350,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 275

پایه رومیزی SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7500H , KD-65X7500H ادامه مدلها درتوضحیات ...

جزئیات بیشتر...

600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 3
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 345

پایه رومیزی SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000G , KD-55X700G , KD-55XG7000

جزئیات بیشتر...

430,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 48W650
 • تعداد بازدید : 191

پایه رومیزی SONY آکبند خش دار مدل های پشتیبانی شده : KDL-48W650D ادامه مدلها در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

350,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 48W650
 • تعداد بازدید : 193

پایه رومیزی SONY استوک خش دار مدل های پشتیبانی شده : KDL-48W650D ادامه مدلها در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 55W800
 • تعداد بازدید : 339

پایه رومیزی SONY کامل آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800B ادامه مدلها در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

365,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی (بیس) 55X8000
 • تعداد بازدید : 297

پایه رومیزی (فقط بیس) SONY استوک مدلهای پشتیبانی شده : KD-55X8000E , KD-55X8396 , KD-55X800E

جزئیات بیشتر...

280,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 75X8000
 • تعداد بازدید : 222

پایه رومیزی SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8000H , KD-75X800H , KD-75XH8000

جزئیات بیشتر...

650,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی 55X7077
 • تعداد بازدید : 290

پایه رومیزی SONY استوک خش دار مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7077F ادامه مدل ها در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
پایه رومیزی سونی(فقط بیس) 42W670A
 • تعداد بازدید : 482

پایه رومیزی (فقط بیس) SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W670A , KDL-42W600A

جزئیات بیشتر...

140,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :