برد پاور سونی 55W650

680,000 تومان

برد پاور سونی 55W650
 • تعداد بازدید : 9

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W650D

جزئیات بیشتر...

680,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل وان کانکت سامسونگ 55KS9995
 • تعداد بازدید : 18

کابل وان کانکت SAMSUNG آکبند مدل های پشتیبانی شده : UA55KS9995 ادامه مدل ها در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

510,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت تیکان به پنل سامسونگ 40D550
 • تعداد بازدید : 28

کابل فلت پنل به تیکان SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : LA40D585 , LA40D550

جزئیات بیشتر...

40,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سونیا 43CD4025
 • تعداد بازدید : 37

تیکان برد SUNIYA استوک مدل های پشتیبانی شده : S-43CD4025

جزئیات بیشتر...

410,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونیا 43CD4025
 • تعداد بازدید : 39

مین برد SUNIYA استوک مدل های پشتیبانی شده : S-43CD4025

جزئیات بیشتر...

740,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونیا 43CD4025
 • تعداد بازدید : 32

کابل FFC یا کابل LVDS SUNIYA استوک مدل های پشتیبانی شده : S-43CD4025

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد چشمی سونیا 43CD4025
 • تعداد بازدید : 33

برد چشمی SUNIYA استوک مدل های پشتیبانی شده : S-43CD4025

جزئیات بیشتر...

40,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت تیکان به پنل سونیا 43CD4025
 • تعداد بازدید : 29

کابل فلت پنل به تیکان SUNIYA استوک مدل های پشتیبانی شده : S-43CD4025

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
وان کانکت سامسونگ 55HUC9990
 • تعداد بازدید : 34

وان کانکت SAMSUNG استوک خش دار مدل های پشتیبانی شده : UA55HUC9990 , UA55HU9000

جزئیات بیشتر...

2,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
ماژول وای فای استوک 55HUC9990
 • تعداد بازدید : 25

ماژول WIFI SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA65HUC9990 , UA65HUC9000 ادامه مدلها در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

150,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیکان سامسونگ 55HUC9990
 • تعداد بازدید : 24

تیکان برد SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA55HU8700 , UA55HU9000 ادامه مدلها درتوضیحات ...

جزئیات بیشتر...

1,600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سامسونگ 55HUC9990
 • تعداد بازدید : 24

پاور برد SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA55HUC9990 , UA55HU9000 , UA55HU9990

جزئیات بیشتر...

850,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سامسونگ 65HUC9990
 • تعداد بازدید : 24

مین برد SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA65HUC9990 , UA55HUC9990 ادامه مدلها در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

1,900,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد چشمی سامسونگ 55HUC9990
 • تعداد بازدید : 21

برد چشمی SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA65HUC9990 , UA65HUC9000 ادامه مدلها در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت تیکان به پنل سامسونگ 55HUC9990
 • تعداد بازدید : 20

کابل فلت پنل به تیکان SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA55HU9990 , UA55HU9000

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سامسونگ 55HUC9990
 • تعداد بازدید : 22

درایور برد SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA65HUC9990 , UA65HUC9000 , UA55HUC9990 , UA55HU9000 , UA55HU9990

جزئیات بیشتر...

760,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ BN96-30261N
 • تعداد بازدید : 23

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA65HUC9990 , UA65HUC9000 , UA55HUC9990 , UA55HU9000 , UA55HU9990

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ BN96-30262F
 • تعداد بازدید : 24

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA65HUC9990 , UA65HUC9000 , UA55HUC9990 , UA55HU9000 , UA55HU9990

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
ماژول بلوتوث سامسونگ 55HUC9990
 • تعداد بازدید : 21

ماژول بلوتوث SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA55HUC9990 , UA55H7790 ادامه مدلها در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
بک لایت سامسونگ 55HUC9990
 • تعداد بازدید : 20

بک لایت SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA55HUC9990 , UA55HU9000

جزئیات بیشتر...

1,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :