کابل LVDS پاناسونیک TSCKF7000
 • تعداد بازدید : 56

کابل FFC یا کابل LVDS PANASONIC استوک مدل های پشتیبانی شده : 32A400S

جزئیات بیشتر...

53,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS تی سی ال 49D3000
 • تعداد بازدید : 53

کابل FFC یا کابل LVDS TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : 49D3000

جزئیات بیشتر...

85,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 1174169
 • تعداد بازدید : 55

کابل FFC یا کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 55N3000

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 1174170
 • تعداد بازدید : 57

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : 55N3000

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 11-161-848-1
 • تعداد بازدید : 48

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-60W850B

جزئیات بیشتر...

183,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ایوولی E241234
 • تعداد بازدید : 44

کابل FFC یا کابل LVDS EVVOLI استوک مدل های پشتیبانی شده : 43EV100D

جزئیات بیشتر...

83,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS پاناسونیک E356677
 • تعداد بازدید : 41

کابل FFC یا کابل LVDS PANASONIC استوک مدل های پشتیبانی شده : TH-43D330M

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 1174736-H
 • تعداد بازدید : 51

کابل FFC یا کابل LVDS HISNSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 49N2170PW

جزئیات بیشتر...

40,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ با پارت BN96-17116W
 • تعداد بازدید : 51

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40EH5550M , UA40EH5000 , LA32D585

جزئیات بیشتر...

25,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ باپارت BN96-38395P
 • تعداد بازدید : 41

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA49N5300 , UA49M5890

جزئیات بیشتر...

52,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ با پارت BN96-12723C
 • تعداد بازدید : 42

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : LA40C630 , LA40C695 , LA40C650

جزئیات بیشتر...

66,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ BN96-31086V
 • تعداد بازدید : 49

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل ها پشتیبانی شده : UA48J4860 , UA48H4860 , UA48H4200

جزئیات بیشتر...

35,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی EAD62593902
 • تعداد بازدید : 48

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LB6900 , 47LB69000 , 47LB690

جزئیات بیشتر...

68,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی EAD62593901
 • تعداد بازدید : 50

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LB6900 , 47LB69000 , 47LB690

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی با پارت 11-900-848-1
 • تعداد بازدید : 56

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W800C , KDL-50W805C

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ با پارت BN96-20370C
 • تعداد بازدید : 54

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA32EH4440 , UA32EH4000

جزئیات بیشتر...

29,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی با پارت : 11-697-838-1
 • تعداد بازدید : 67

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40BX400

جزئیات بیشتر...

71,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی با پارت EAD62572206
 • تعداد بازدید : 49

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LB5610 , 42LB5630

جزئیات بیشتر...

32,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ با پارت BN96-30262U
 • تعداد بازدید : 53

کابل FFC یا LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA48HC6890 , UA48HC6800

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ با پارت BN96-39822E
 • تعداد بازدید : 56

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA55KU7975 , UA55KU7500 , UA55MU7975 , UA55MU7995 , UA55MU7500 , UA49MU7985 , UA49MU7350 , UA55NU7950

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :