کابل فلت سونی 55X9300
 • تعداد بازدید : 22

کابل فلت تیکان به پنل SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X9300E , KD-55X930D , KD-55XE9300

جزئیات بیشتر...

180,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 20

کابل فلت تیکان به پنل SONY استوک مدل های پشتیابنی شده : KD-55X8500D , KD-55X850D , KD-55XD8500

جزئیات بیشتر...

140,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ایوولی 32EV100
 • تعداد بازدید : 562

کابل FFC یا کابل LVDS EVVOLI استوک مدل های پشتیباین شده : 32EV100D

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 55K3110
 • تعداد بازدید : 704

کابل FFC یا کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : LTDN55K3110 , 55K3110

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 40H6430
 • تعداد بازدید : 341

کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40H6430 , UA40H6300

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت سامسونگ 40H6430
 • تعداد بازدید : 296

کابل فلت تیکان به آدرس برد SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40H6430 , UA40H6300

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت مین برد به آدرس برد هایسنس 55A7100
 • تعداد بازدید : 312

کابل فلت مین برد به آدرس برد HISENSE آکبند مدل های پشتیبانی شده : 55A7100F , 55A7120FS

جزئیات بیشتر...

65,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 3
 • فروشنده :
کابل LVDS مارشال 4230
 • تعداد بازدید : 299

کابل FFC یا کابل LVDS MARSHAL استوک مدل های پشتیبانی شده : ME-4230

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS تی سی ال 32D2910
 • تعداد بازدید : 280

کابل FFC یا کابل LVDS TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : 32D2910

جزئیات بیشتر...

45,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS وستل 43FD5000
 • تعداد بازدید : 251

کابل FFC یا کابل LVDS VESTEL استوک مدل های پشتیبانی شده : 43FD5000T

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 65X7500

120,000 تومان

کابل LVDS سونی 65X7500
 • تعداد بازدید : 232

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده درتوضیحات ...

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 40ES6960
 • تعداد بازدید : 258

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40ES6960 , UA40ES6980 , UA40ES6600 , UA40ES6800

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت سونی 65X7500
 • تعداد بازدید : 215

کابل فلت تیکان به پنل SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X7500D , KD-65X750D , KD-65XD7500

جزئیات بیشتر...

110,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت سامسونگ 40ES6960
 • تعداد بازدید : 255

کابل فلت تیکان به پنل SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 50TU8000
 • تعداد بازدید : 295

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA50TU8000U , UA55AU7000U

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 55AU8000
 • تعداد بازدید : 275

کابل LVDS SAMSUNG آکبند مدل های پشتیبانی شده : UA55AU8000U , QA55Q60AA , QA55Q60AA , QE55Q67AAU

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS تی سی ال 43S6000
 • تعداد بازدید : 242

کابل FFC یا کابل LVDS TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : 43S6000

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS شارپ 40LE185

70,000 تومان

کابل LVDS شارپ 40LE185
 • تعداد بازدید : 268

کابل FFC یا کابل LVDS SHARP استوک مدل های پشتیبانی شده : LC-40LE185M

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سام 65TU7000

80,000 تومان

کابل LVDS سام 65TU7000
 • تعداد بازدید : 410

کابل FFC یا کابل LVDS SAM آکبند مدل های پشتیبانی شده : UA65TU6500 , UA65TU7000

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل فلت تیکان به پنل سام 65TU7000
 • تعداد بازدید : 240

کابل فلت پنل و تیکان SAM آکبند مدل های پشتیبانی شده : UA65TU7000TH , UA65TU7000

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :