کابل FFC ال جی 43UJ634
 • تعداد بازدید : 108

کابل FFC برد چشمی به مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 43LJ594V , 43UJ6300 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 49UH850

120,000 تومان

کابل FFC ال جی 49UH850
 • تعداد بازدید : 113

کابل FFC برد چشمی به مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 55UH6550 , 65UH7700 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 55LJ550

120,000 تومان

کابل FFC ال جی 55LJ550
 • تعداد بازدید : 109

کابل FFC برد چشمی به مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49LJ5500 , 49LJ550M , 49LK5700 , 55LJ5500

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 49SM8100
 • تعداد بازدید : 107

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49SM8100

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 49SM8100
 • تعداد بازدید : 184

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49SM8100

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 49SM8100

100,000 تومان

کابل FFC ال جی 49SM8100
 • تعداد بازدید : 116

کابل فلت FFC LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49SM8100 , 49SM8200PLA

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 49UJ651
 • تعداد بازدید : 169

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49UJ651V , 55UJ651V ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 49UJ651
 • تعداد بازدید : 144

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49UJ651V , 55UJ651V ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل FFC ال جی 49SJ800

160,000 تومان

کابل FFC ال جی 49SJ800
 • تعداد بازدید : 175

کابل FFC ماژول وای فای و برد چشمی LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49SJ800V , 55SJ8000 , 49SJ8000

جزئیات بیشتر...

160,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 49SJ800
 • تعداد بازدید : 137

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49SJ800V

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 49SJ800
 • تعداد بازدید : 108

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49SJ800V

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 43UF680
 • تعداد بازدید : 148

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 43UF6807 , 43UF680V , 43UF680T

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 43UF680
 • تعداد بازدید : 139

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 43UF6807 , 43UF680V , 43UF680T

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 32CS4600
 • تعداد بازدید : 201

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32CS4600 , 32CS460

جزئیات بیشتر...

40,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 47LM67100
 • تعداد بازدید : 212

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LM67100 ادامه مدلها در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 47LM67100
 • تعداد بازدید : 219

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LM67100 ادامه مدلها در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

55,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 42LH200
 • تعداد بازدید : 202

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LH200 , 42LH20

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 32LH200
 • تعداد بازدید : 270

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32LH200R

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 42LW45000
 • تعداد بازدید : 247

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LW450U , 42LW5300 , 42LV450U , 42LW45000 , 42LW4500

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 42LW45000
 • تعداد بازدید : 212

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LW45000 , 42LW4500 , 42LW5300

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :