برد اینورتر سونی 40V400
 • تعداد بازدید : 24

برد اینورتر SONY استوک مدلهای پشتیبانی شده : KLV-40V400A

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد داریور ال جی 32LG606
 • تعداد بازدید : 18

برد درایور LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32LG606 , 32LG10 , 32LG30

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر بلر 4011B
 • تعداد بازدید : 19

برد اینورتر BELAIR استوک مدل های پشتیبانی شده : LTV4011B

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 42W807B
 • تعداد بازدید : 31

برد داریور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W807B , KDL-42W706B ادامه مدل ها در توضیحات

جزئیات بیشتر...

290,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 32BX320
 • تعداد بازدید : 65

برد اینورتر SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX320 همچنین مناسب شارپ مدل : LC-32SV29U

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 49X7077G
 • تعداد بازدید : 43

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7077G , KD-49X7000G , KD-49XG7005

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد JK3 سونی 55XE9005

200,000 تومان

برد JK3 سونی 55XE9005
 • تعداد بازدید : 47

برد درایور یا برد JK3 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55XE9005 , KD-55X900E

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر سامسونگ LA40D550
 • تعداد بازدید : 69

برد اینورتر SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : LA40D550 , LA40D585

جزئیات بیشتر...

180,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور پاناسونیک L42E5M
 • تعداد بازدید : 46

برد دایور Panasonic استوک مدل های پشتیبانی شده : TH-L42E5M , TH-L42E5

جزئیات بیشتر...

180,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 65X9500G
 • تعداد بازدید : 67

برد داریور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9500G , KD-65X955G, KD-65X957G , KD-65XG9505

جزئیات بیشتر...

1,700,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد DF3 سونی 46X350A

157,000 تومان

برد DF3 سونی 46X350A
 • تعداد بازدید : 70

برد اینورتر یا برد DF3 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46X350A , KLV-46V3000 ادامه مدل ها در توضیحات

جزئیات بیشتر...

157,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد DF2 سونی 46X350A

143,000 تومان

برد DF2 سونی 46X350A
 • تعداد بازدید : 62

برد DF2 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46X350A , KDL-46X3000 , KLV-46X300

جزئیات بیشتر...

143,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 46BX450
 • تعداد بازدید : 96

برد اینورتر SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46BX450 , KDL-46CX520

جزئیات بیشتر...

220,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد درایور سونی 55XE9005
 • تعداد بازدید : 85

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55XE9005 , KD-55X9000E , KD-55X900E

جزئیات بیشتر...

940,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد DF1 سونی 40X350A

200,000 تومان

برد DF1 سونی 40X350A
 • تعداد بازدید : 112

برد اینورتر یا برد DF1 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40X350A , KLV-40X3000 , KLV-40X300A

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 40X350A
 • تعداد بازدید : 54

برد اینورتر SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40X350A , KLV-40X300A , KDL40XBR4 , KDL-40X3000 , KDL-40WL135

جزئیات بیشتر...

125,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 65X9300D
 • تعداد بازدید : 146

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9300D , KD65X930D , KD-65X9305 , KD-65X935D , KD-65X937D

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد درایور سونی 55X8500D
 • تعداد بازدید : 125

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500D , KD-55X850D , KD-55X857D

جزئیات بیشتر...

1,100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 50W660F
 • تعداد بازدید : 106

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W660F , KDL-50WG663 , KDL-50W665F , KDL-50WF660

جزئیات بیشتر...

650,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 42R500A
 • تعداد بازدید : 131

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42R500A

جزئیات بیشتر...

362,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :