برد درایور سونی 49W660
 • تعداد بازدید : 140

درایور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-49W660E , KDL-49WE660

جزئیات بیشتر...

800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 40D300
 • تعداد بازدید : 79

اینورتر برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40D300A , KLV-40D3000

جزئیات بیشتر...

250,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 32D300
 • تعداد بازدید : 104

اینورتر برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32D300A

جزئیات بیشتر...

300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد داریور سونی 43W660
 • تعداد بازدید : 90

درایور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-43W660F , KDL-43W663F , KDL-43WF660 , KDL-43WF663

جزئیات بیشتر...

600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد داریور سونی 50W800
 • تعداد بازدید : 96

اینورتر یا درایور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W800B

جزئیات بیشتر...

550,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد داریور سونی 40NX710
 • تعداد بازدید : 78

داریور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40NX710 , KDL-40NX713 , KDL-40NX715

جزئیات بیشتر...

750,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 32BX300
 • تعداد بازدید : 146

اینورتر برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX300 , KLV-32BX205

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد درایور سونی 65X9000
 • تعداد بازدید : 161

برد درایور SONY اکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9000H , KD-65XH9000 , KD-65X900H

جزئیات بیشتر...

1,620,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 40EX400
 • تعداد بازدید : 197

اینورتر SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40EX400 , KDL-40BX400 , KDL-40EX403

جزئیات بیشتر...

480,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 49X7000
 • تعداد بازدید : 250

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7000F , KD-49X700F , KD-49XF7000

جزئیات بیشتر...

700,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 42W670A
 • تعداد بازدید : 305

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W670A , KDL-42W650A

جزئیات بیشتر...

320,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 40V400
 • تعداد بازدید : 336

برد اینورتر SONY استوک مدلهای پشتیبانی شده : KLV-40V400A

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 42W800
 • تعداد بازدید : 274

برد داریور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W807B , KDL-42W706B ادامه مدل ها در توضیحات

جزئیات بیشتر...

390,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 32BX320
 • تعداد بازدید : 334

برد اینورتر SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX320 همچنین مناسب شارپ مدل : LC-32SV29U

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد درایور سونی 49X7077G
 • تعداد بازدید : 297

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7077G , KD-49X7000G , KD-49XG7005

جزئیات بیشتر...

680,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد JK3 سونی 55XE9005

360,000 تومان

برد JK3 سونی 55XE9005
 • تعداد بازدید : 271

برد درایور یا برد JK3 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55XE9005 , KD-55X900E

جزئیات بیشتر...

360,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 65X9500
 • تعداد بازدید : 295

برد داریور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9500G , KD-65X955G, KD-65X957G , KD-65XG9505

جزئیات بیشتر...

2,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد DF3 سونی 46X350

157,000 تومان

برد DF3 سونی 46X350
 • تعداد بازدید : 324

برد اینورتر یا برد DF3 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46X350A , KLV-46V3000 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

157,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد DF2 سونی 46X350

143,000 تومان

برد DF2 سونی 46X350
 • تعداد بازدید : 310

برد DF2 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46X350A , KDL-46X3000 , KLV-46X300

جزئیات بیشتر...

143,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 46BX450
 • تعداد بازدید : 662

برد اینورتر SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46BX450 , KDL-46CX520

جزئیات بیشتر...

220,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :