لیکوید شکسته سونی 32BX320
 • تعداد بازدید : 2

لیکویید شکسته SONY با پارت NT39935H-C5218A : COF و پارت گوشواره : NT39530H-C5203A و مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX320

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لیکوید شکسته سونی 40BX420
 • تعداد بازدید : 13

لیکویید شکسته SONY با پارت NT39935H-C5207A : COF و پارت گوشواره NT39530H-C5208A مدل های پشتیبانی شده : KLV-40BX420

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لیکوید شکسته سونی 55X8500D
 • تعداد بازدید : 18

لیکویید شکسته SONY با پارت LS08S6HEASH3-C4LX و مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500D , KD-55X850D

جزئیات بیشتر...

700,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لیکوید شکسته سونی 65X9500G
 • تعداد بازدید : 18

لیکویید شکسته SONY با پارت S6C2T9D-58 : COF و مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9500G , KD-65X950G

جزئیات بیشتر...

930,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لیکوید شکسته سونی 46EX500
 • تعداد بازدید : 22

لیکویید شکسته SONY استوک با پارت CXD3837F-1 : COF مدل های پشتیبانی شده : KLV-46EX500

جزئیات بیشتر...

250,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لیکوید شکسته سونی 49X7077G
 • تعداد بازدید : 13

لیکویید شکسته SONY با پارت SW9846I-C4LA و مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7077G , KD-49X7000G

جزئیات بیشتر...

750,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لیکوید شکسته سونی 75X8500E
 • تعداد بازدید : 13

لیکویید شکسته SONY با پارت SS8409E-C1LV : COF استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8500E , KD-75X850E

جزئیات بیشتر...

1,355,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لیکوید شکسته سونی 42R500A
 • تعداد بازدید : 33

لیکویید شکسته SONY با پارت DB7899-FL01U : COF و مدل های پشتیبانی شده : KDL-42R500A , KDL-42R505A

جزئیات بیشتر...

180,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد آدرس سونی 32R302E
 • تعداد بازدید : 47

برد خط کش یا آدرس برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32R302E

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لیکوید شکسته سونی KDL-50W800C
 • تعداد بازدید : 144

لیکوید شکسته SONY با پارت RM9216DFG-OFD : COF و مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W800C , KDL-50W805C

جزئیات بیشتر...

600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لکویید شکسته سونی 46D300A
 • تعداد بازدید : 160

لکوئید شکسته سونی با پارت S6C3700-52B : COF و پارت گوشواره : S6CG218-51B و مدل های پشتیبانی شده : KLV-46D300A

جزئیات بیشتر...

330,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لکویید شکسته سونی 40W600B
 • تعداد بازدید : 131

لکوئید شکسته SONY با پارت S6C2T94A01-57UX : COF و مدل های پشتیبانی شده : KDL-48W600B

جزئیات بیشتر...

268,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لکویید شکسته سونی 40BX400
 • تعداد بازدید : 132

لکویید شکسته SONY با پارت CXD3835F-5 : COF و مدل های پشتیبانی شده : KLV-40BX400

جزئیات بیشتر...

170,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
لکوئید شکسته سونی 65X7000G
 • تعداد بازدید : 130

لکوئید شکسته SONY با پارت COF : 8179-DC52T و مدل های پشتیبانی شده : KD-65X7000G

جزئیات بیشتر...

1,300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لکوئید شکسته سونی 55X8500E
 • تعداد بازدید : 138

لکوئید شکسته SONY با پارت NT65840H-C024SA : COF و مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500E

جزئیات بیشتر...

730,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لکوئید شکسته سونی 46R450A
 • تعداد بازدید : 170

لکوئید شکسته SONY با پارت DB7897B-FT08M : COF و مدل های پشتیبانی شده : KDL-46R450A

جزئیات بیشتر...

197,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لکوئید شکسته سونی 55W800A
 • تعداد بازدید : 159

لکوئید شکسته SONY با پارت DB7899-FL02U : COF و مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800A

جزئیات بیشتر...

720,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لکوئید شکسته سونی 48R560
 • تعداد بازدید : 178

لکوئید شکسته SONY با پارت DB6896-FL14X : COF و مدل های پشتیبانی شده : KDL-48R560C

جزئیات بیشتر...

150,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لکوئید شکسته سونی 46W550
 • تعداد بازدید : 175

لکوئید شکسته سونی با پارت MT3146 : COF و مدل های پشتیبانی شده : KLV-46W550A

جزئیات بیشتر...

230,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
لکوئید شکسته سونی 40CX520
 • تعداد بازدید : 154

لکوئید شکسته سونی با پارت MT3179AVA : COF و مدل های پشتیبانی شده : KDL-40CX520 , KDL-40BX400

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :