برد پاور تی سی ال 55P1000
 • تعداد بازدید : 10

پاور برد TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : LED55P1000US

جزئیات بیشتر...

590,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سامسونگ 51D455
 • تعداد بازدید : 6

پاور برد SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : PS51D450 , PS51D455 , PS43D490

جزئیات بیشتر...

390,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 49X8000
 • تعداد بازدید : 10

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X8000G , KD-49XG8000 , KD-49X800G

جزئیات بیشتر...

800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سامسونگ 40K5000
 • تعداد بازدید : 14

پاور برد SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40J5850 ادامه مدل ها در توضیحات

جزئیات بیشتر...

340,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سامسونگ 40EH5560
 • تعداد بازدید : 19

منبع تغذیه یا پاور برد SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40EH5560 , UA40EH5300

جزئیات بیشتر...

330,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 40V400

450,000 تومان

برد پاور سونی 40V400
 • تعداد بازدید : 12

منبع تغذیه یا پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40V400A

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور هایسنس 50N3000
 • تعداد بازدید : 10

پاور برد HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 50N3000PW

جزئیات بیشتر...

460,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور صنام 50H8

625,000 تومان

برد پاور صنام 50H8
 • تعداد بازدید : 37

برد منبع تغذیه یا پاور برد SANAM و مدل های پشتیبانی شده : SLE-50H8

جزئیات بیشتر...

625,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 4
 • فروشنده :
برد پاور توشیبا 24PB2
 • تعداد بازدید : 19

برد تغذیه یا پاور برد TOSHIBA استوک مدل های پشتیبانی شده : 24PB2E1

جزئیات بیشتر...

280,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور ایوولی 55EV350
 • تعداد بازدید : 23

برد منبع تغذیه یا پاور برد EVVOLI استوک مدل های پشتیبانی شده : 55EV350US

جزئیات بیشتر...

500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 65X8000

1,900,000 تومان

برد پاور سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 18

برد تغذیه یا پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000G , KD-65XG8000

جزئیات بیشتر...

1,900,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور تی سی ال 50P65US
 • تعداد بازدید : 27

برد منبع تغذیه یا پاور برد TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : 50P65US

جزئیات بیشتر...

350,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور ال جی 42LCD470
 • تعداد بازدید : 30

برد منبع تغذیه یا پاور برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LCD470

جزئیات بیشتر...

280,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور ال جی 49UK6300
 • تعداد بازدید : 49

منبع تغذیه یا پاور برد LG استوک مدلهای پشتیبانی شده : 49UK6300PVB

جزئیات بیشتر...

600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 32BX320
 • تعداد بازدید : 61

منبع تغذیه یا پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX320

جزئیات بیشتر...

286,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور اکسنت 4919

600,000 تومان

برد پاور اکسنت 4919
 • تعداد بازدید : 52

منبع تغذیه یا پاور برد ACCENT استوک مدل های پشتیبانی شده : ACT-4919

جزئیات بیشتر...

600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور ال جی 49UB830T

1,100,000 تومان

برد پاور ال جی 49UB830T
 • تعداد بازدید : 38

منبع تغذیه یا پاور برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49UB830T , 49UB83000

جزئیات بیشتر...

1,100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور ال جی 55UJ630V
 • تعداد بازدید : 53

منبع تغذیه یا پاور برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 55UJ630V , 55UJ634V

جزئیات بیشتر...

680,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سامسونگ 55K6500
 • تعداد بازدید : 52

منبع تغذیه یا پاور برد SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA55K6000 , UA55K6500 ادامه مدلها در توضیحات

جزئیات بیشتر...

570,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد پاور سونی 75X8500E

2,500,000 تومان

برد پاور سونی 75X8500E
 • تعداد بازدید : 38

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8500E , KD-75X850E , KD-75X855E , KD-75X857E , KD75XE8596

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :