برد مین سونی 32BX320

783,000 تومان

برد مین سونی 32BX320
 • تعداد بازدید : 2

برد اصلی SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX320

جزئیات بیشتر...

783,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد سونی 46EX700

1,700,000 تومان

مین برد سونی 46EX700
 • تعداد بازدید : 7

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-46EX700

جزئیات بیشتر...

1,700,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 46EX500

1,030,000 تومان

برد مین سونی 46EX500
 • تعداد بازدید : 14

برد اصلی یا مین برد SONY استوک اصلاح شده مدل های پشتیبانی شده : KLV-46EX500

جزئیات بیشتر...

1,030,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 46EX500

970,000 تومان

برد مین سونی 46EX500
 • تعداد بازدید : 23

برد اصلی یا مین برد SONY اورجینال استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46EX500

جزئیات بیشتر...

970,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 49X7077G

2,000,000 تومان

برد مین سونی 49X7077G
 • تعداد بازدید : 16

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7077G , KD-49X7000G , KD-49XG7005

جزئیات بیشتر...

2,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 75X8500E

7,150,000 تومان

برد مین سونی 75X8500E
 • تعداد بازدید : 19

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8500E

جزئیات بیشتر...

7,150,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 46BX450

976,000 تومان

برد مین سونی 46BX450
 • تعداد بازدید : 24

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-46BX450

جزئیات بیشتر...

976,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 40S550A

750,000 تومان

برد مین سونی 40S550A
 • تعداد بازدید : 21

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40S550A

جزئیات بیشتر...

750,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 32R302E

1,000,000 تومان

برد مین سونی 32R302E
 • تعداد بازدید : 46

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32R302E , KLV-32RE302

جزئیات بیشتر...

1,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X9500G

5,500,000 تومان

برد مین سونی 65X9500G
 • تعداد بازدید : 60

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9500G

جزئیات بیشتر...

5,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55XE9005

4,230,000 تومان

برد مین سونی 55XE9005
 • تعداد بازدید : 44

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55XE9005 , KD-55X9000 , KD-65XE8596 , KD-65XE9005

جزئیات بیشتر...

4,230,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55XE8396

4,080,000 تومان

برد مین سونی 55XE8396
 • تعداد بازدید : 37

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55XE8396 , KD-55XE8096 , KD-55X800E , KD-55XE8005

جزئیات بیشتر...

4,080,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7000D

4,000,000 تومان

برد مین سونی 55X7000D
 • تعداد بازدید : 42

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000D , KD55X700D , KD-55XD7005

جزئیات بیشتر...

4,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد HW2 سونی 40X350A

55,000 تومان

برد HW2 سونی 40X350A
 • تعداد بازدید : 58

برد ورودی های کناری یا برد HW2 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40X350A , KDL-52XBR4 ادامه مدل ها در توضیحات

جزئیات بیشتر...

55,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی بخش پردازشگر 40X350A
 • تعداد بازدید : 76

برد اصلی یا مین برد SONY بخش سیستمی ، استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40X350A

جزئیات بیشتر...

807,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین قسمت AV سونی 40X350A
 • تعداد بازدید : 64

مین برد SONY بخش ورودی های AV ، استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-45X350A , KDL-40W3100 , KDL-46XBR , KDL-40X3100 , KDL-52XBR

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیونر سونی 65X8000G
 • تعداد بازدید : 81

برد تیونر SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000G , KD-43X7000E ادامه مدل ها در توضیحات

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X9300D

5,200,000 تومان

برد مین سونی 65X9300D
 • تعداد بازدید : 78

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9300D , KD-65X930D , KD-65X9305

جزئیات بیشتر...

5,200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد تیونر سونی 46X350A
 • تعداد بازدید : 83

برد تیونر SONY اورجینال استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46X350A , KLV-52X350 , KLV-46X300A , KLV-52X300A

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد مین سونی 46R452A

1,420,000 تومان

برد مین سونی 46R452A
 • تعداد بازدید : 60

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-46R452A

جزئیات بیشتر...

1,420,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :