برد مین سونی مدل 55W800C
 • تعداد بازدید : 82

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800C

جزئیات بیشتر...

1,075,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد AV کناری تلویزیون سونی مدل 46D300A
 • تعداد بازدید : 61

برد U2 یابرد AV سمت چپ تلویزیون SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46D300A

جزئیات بیشتر...

56,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد AV سونی مدل 50W800B
 • تعداد بازدید : 79

برد AV سونی استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W800B , KDL-50W705B , KDL-40W590B , KDL-50W815B

جزئیات بیشتر...

110,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد AV سونی مدل 48W600B
 • تعداد بازدید : 72

برد AV سونی استوک مدل های پشتیبانی شده : 48W600B

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل 46W550A
 • تعداد بازدید : 80

برد اصلی یا مین برد سونی استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46W550A , KLV-46W5500

جزئیات بیشتر...

850,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل 40BX420
 • تعداد بازدید : 62

برد اصلی یا مین برد سونی آکبند مدل های پشتیبانی شده : KLV-40BX420 , KLV-32BX420

جزئیات بیشتر...

462,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل 32V550A
 • تعداد بازدید : 90

برد اصلی یا مین برد سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده : KLV-32V550A , KLV-32V5500

جزئیات بیشتر...

442,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل 40BX400
 • تعداد بازدید : 122

برد اصلی یا مین برد سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده : KLV-40BX400

جزئیات بیشتر...

620,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل 40EX400
 • تعداد بازدید : 91

برد اصلی یا مین برد سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده : KLV-40EX400

جزئیات بیشتر...

585,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 60W850B

2,300,000 تومان

برد مین سونی 60W850B
 • تعداد بازدید : 125

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-60W850B , KDL-60W840B , KDL-55W800B

جزئیات بیشتر...

2,300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد سابوفر SONY مدل48R560C
 • تعداد بازدید : 96

برد سابوفر سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده : KDL-48R560C

جزئیات بیشتر...

160,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل 46R450A
 • تعداد بازدید : 112

برد اصلی یا مین برد سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده : KDL-46R450A

جزئیات بیشتر...

787,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل 48R560C
 • تعداد بازدید : 138

برد اصلی یا مین برد سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده: KDL-48R560C

جزئیات بیشتر...

892,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل 48W600B
 • تعداد بازدید : 121

برد اصلی یا مین برد سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده : KDL-48W600B

جزئیات بیشتر...

867,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
مین برد SONY مدل 40V300A
 • تعداد بازدید : 222

مین برد سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده: KLV-40V300A , KLV-32V300A

جزئیات بیشتر...

380,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل 49X7000D

1,780,000 تومان

برد مین SONY مدل 49X7000D
 • تعداد بازدید : 167

برد اصلی سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7000D , KD-49X7005D

جزئیات بیشتر...

1,780,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل 55W800A
 • تعداد بازدید : 210

برد اصلی سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800A , KDL-50W805A , KDL-50W705A

جزئیات بیشتر...

800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل KLV-40BX420
 • تعداد بازدید : 199

برد اصلی یا برد اصلی سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده : KLV-40BX420

جزئیات بیشتر...

580,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد مین SONY مدل 40CX520
 • تعداد بازدید : 668

برد اصلی اصل سونی دست دو مدل های پشتیبانی شده : KDL-40CX520 , KDL-40CX525

جزئیات بیشتر...

500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 3
 • فروشنده :