برد مین سونی 65X7500

5,780,000 تومان

برد مین سونی 65X7500
 • تعداد بازدید : 266

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X7500D , KD-65XD7500 , KD-65X750D

جزئیات بیشتر...

5,780,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 40R350

2,050,000 تومان

برد مین سونی 40R350
 • تعداد بازدید : 228

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-40R350E , KDL-40R355E , KDL-40RE350

جزئیات بیشتر...

2,050,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X8500

3,800,000 تومان

برد مین سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 513

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500C , KD-55XC8500 , KD-55X850C

جزئیات بیشتر...

3,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 49W660

1,900,000 تومان

برد مین سونی 49W660
 • تعداد بازدید : 524

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-49W660E , KDL-49WE660

جزئیات بیشتر...

1,900,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8500

6,500,000 تومان

برد مین سونی 65X8500
 • تعداد بازدید : 795

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8500E , KD-65XE8500 , KD-65X850E

جزئیات بیشتر...

6,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 48W650

2,300,000 تومان

برد مین سونی 48W650
 • تعداد بازدید : 947

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-48W650D , KDL-48WD650

جزئیات بیشتر...

2,300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد BH سونی 32D300

300,000 تومان

برد BH سونی 32D300
 • تعداد بازدید : 369

برد BH SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32D3000 , KLV-32D300A

جزئیات بیشتر...

300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 32D300

600,000 تومان

برد مین سونی 32D300
 • تعداد بازدید : 421

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32D300A

جزئیات بیشتر...

600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 43W660

2,290,000 تومان

برد مین سونی 43W660
 • تعداد بازدید : 346

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-43W660F

جزئیات بیشتر...

2,290,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 50W800

2,000,000 تومان

برد مین سونی 50W800
 • تعداد بازدید : 495

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W800B , KDL-50W805B

جزئیات بیشتر...

2,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 40NX710

2,400,000 تومان

برد مین سونی 40NX710
 • تعداد بازدید : 395

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40NX710 , KDL-40NX715

جزئیات بیشتر...

2,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 32BX300

1,030,000 تومان

برد مین سونی 32BX300
 • تعداد بازدید : 434

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX300

جزئیات بیشتر...

1,030,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X9000

5,900,000 تومان

برد مین سونی 65X9000
 • تعداد بازدید : 575

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9000H , KD-65X900H , KD-65XH9000 , KD-65X9005H , KD-65X905H , KD-65XH905

جزئیات بیشتر...

5,900,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8000

5,500,000 تومان

برد مین سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 424

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000H , KD-65XH8005 , KD-65XH8000 , KD-65X800H , KD-65X805H

جزئیات بیشتر...

5,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7000

4,300,000 تومان

برد مین سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 506

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000G , KD-55X700G , KD-55XG7000

جزئیات بیشتر...

4,300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7500

4,400,000 تومان

برد مین سونی 55X7500
 • تعداد بازدید : 613

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7500H , KD-55X750H

جزئیات بیشتر...

4,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X8000

3,800,000 تومان

برد مین سونی 55X8000
 • تعداد بازدید : 556

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8000G , KD-55X800G , KD-55XG8000

جزئیات بیشتر...

3,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 48W650

2,800,000 تومان

برد مین سونی 48W650
 • تعداد بازدید : 1418

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-48W650D

جزئیات بیشتر...

2,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 42W800

1,500,000 تومان

برد مین سونی 42W800
 • تعداد بازدید : 867

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W800B , KLD-42W807B , KDL-42W805B

جزئیات بیشتر...

1,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 55W800

2,300,000 تومان

برد مین سونی 55W800
 • تعداد بازدید : 644

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800B

جزئیات بیشتر...

2,300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :