برد مین سونی 42W800

1,400,000 تومان

برد مین سونی 42W800
 • تعداد بازدید : 20

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W800B , KLD-42W807B , KDL-42W805B

جزئیات بیشتر...

1,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55W800

1,550,000 تومان

برد مین سونی 55W800
 • تعداد بازدید : 21

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800B

جزئیات بیشتر...

1,550,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8077

5,350,000 تومان

برد مین سونی 65X8077
 • تعداد بازدید : 23

برد اصلی یا مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8077G

جزئیات بیشتر...

5,350,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 75X8000

7,000,000 تومان

برد مین سونی 75X8000
 • تعداد بازدید : 28

برد اصلی یا مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8000G

جزئیات بیشتر...

7,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 75X8000

7,000,000 تومان

برد مین سونی 75X8000
 • تعداد بازدید : 31

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8000H

جزئیات بیشتر...

7,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7077

4,000,000 تومان

برد مین سونی 55X7077
 • تعداد بازدید : 28

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7077F

جزئیات بیشتر...

4,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7000

4,000,000 تومان

برد مین سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 31

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000E , KD-55X700E , KD-55XE7000

جزئیات بیشتر...

4,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد سونی 49X7000

2,000,000 تومان

مین برد سونی 49X7000
 • تعداد بازدید : 28

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7000F , KD-49XF7000 , KD-49X700F

جزئیات بیشتر...

2,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد سونی 42W670

1,850,000 تومان

مین برد سونی 42W670
 • تعداد بازدید : 55

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W670A

جزئیات بیشتر...

1,850,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7000

4,200,000 تومان

برد مین سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 43

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های شتیبانی شده : KD-55X7000F , KD-55XF7000 , KD-55X700F

جزئیات بیشتر...

4,200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد سونی 49X8000

2,500,000 تومان

مین برد سونی 49X8000
 • تعداد بازدید : 63

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X8000G , KD-49XG8000 , KD-49X800G

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد سونی 40V400

650,000 تومان

مین برد سونی 40V400
 • تعداد بازدید : 58

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40V400A

جزئیات بیشتر...

650,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد AV سونی 40W600

150,000 تومان

برد AV سونی 40W600
 • تعداد بازدید : 57

برد AV SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40W600B

جزئیات بیشتر...

150,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8000

5,200,000 تومان

برد مین سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 71

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000G , KD-65XG8000

جزئیات بیشتر...

5,200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 42W807

1,430,000 تومان

برد مین سونی 42W807
 • تعداد بازدید : 75

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W807B

جزئیات بیشتر...

1,430,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 32BX320

783,000 تومان

برد مین سونی 32BX320
 • تعداد بازدید : 81

برد اصلی SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX320

جزئیات بیشتر...

783,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد سونی 46EX700

1,700,000 تومان

مین برد سونی 46EX700
 • تعداد بازدید : 114

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-46EX700

جزئیات بیشتر...

1,700,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 46EX500

1,200,000 تومان

برد مین سونی 46EX500
 • تعداد بازدید : 90

برد اصلی یا مین برد SONY استوک اصلاح شده مدل های پشتیبانی شده : KLV-46EX500

جزئیات بیشتر...

1,200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 46EX500

970,000 تومان

برد مین سونی 46EX500
 • تعداد بازدید : 90

برد اصلی یا مین برد SONY اورجینال استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46EX500

جزئیات بیشتر...

970,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 49X7077

2,500,000 تومان

برد مین سونی 49X7077
 • تعداد بازدید : 91

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7077G , KD-49X7000G , KD-49XG7005

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :