برد مین سونی 55X8500

3,800,000 تومان

برد مین سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 122

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500C , KD-55XC8500 , KD-55X850C

جزئیات بیشتر...

3,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 49W660

1,900,000 تومان

برد مین سونی 49W660
 • تعداد بازدید : 164

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-49W660E , KDL-49WE660

جزئیات بیشتر...

1,900,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8500

6,500,000 تومان

برد مین سونی 65X8500
 • تعداد بازدید : 191

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8500E , KD-65XE8500 , KD-65X850E

جزئیات بیشتر...

6,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 48W650

2,300,000 تومان

برد مین سونی 48W650
 • تعداد بازدید : 211

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-48W650D , KDL-48WD650

جزئیات بیشتر...

2,300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد BH سونی 32D300

300,000 تومان

برد BH سونی 32D300
 • تعداد بازدید : 87

برد BH SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32D3000 , KLV-32D300A

جزئیات بیشتر...

300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 32D300

600,000 تومان

برد مین سونی 32D300
 • تعداد بازدید : 104

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32D300A

جزئیات بیشتر...

600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 43W660

1,800,000 تومان

برد مین سونی 43W660
 • تعداد بازدید : 83

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-43W660F

جزئیات بیشتر...

1,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 50W800

1,400,000 تومان

برد مین سونی 50W800
 • تعداد بازدید : 120

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W800B , KDL-50W805B

جزئیات بیشتر...

1,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 40NX710

2,400,000 تومان

برد مین سونی 40NX710
 • تعداد بازدید : 110

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40NX710 , KDL-40NX715

جزئیات بیشتر...

2,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 32BX300

1,030,000 تومان

برد مین سونی 32BX300
 • تعداد بازدید : 136

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32BX300

جزئیات بیشتر...

1,030,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X9000

6,100,000 تومان

برد مین سونی 65X9000
 • تعداد بازدید : 164

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9000H , KD-65X900H , KD-65XH9000 , KD-65X9005H , KD-65X905H , KD-65XH905

جزئیات بیشتر...

6,100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8000

6,000,000 تومان

برد مین سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 122

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000H , KD-65XH8005 , KD-65XH8000 , KD-65X800H , KD-65X805H

جزئیات بیشتر...

6,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7000

4,300,000 تومان

برد مین سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 252

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000G , KD-55X700G , KD-55XG7000

جزئیات بیشتر...

4,300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7500

4,400,000 تومان

برد مین سونی 55X7500
 • تعداد بازدید : 250

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7500H , KD-55X750H

جزئیات بیشتر...

4,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X8000

3,800,000 تومان

برد مین سونی 55X8000
 • تعداد بازدید : 294

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8000G , KD-55X800G , KD-55XG8000

جزئیات بیشتر...

3,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 48W650

2,500,000 تومان

برد مین سونی 48W650
 • تعداد بازدید : 573

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-48W650D

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 42W800

1,400,000 تومان

برد مین سونی 42W800
 • تعداد بازدید : 361

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W800B , KLD-42W807B , KDL-42W805B

جزئیات بیشتر...

1,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55W800

1,550,000 تومان

برد مین سونی 55W800
 • تعداد بازدید : 316

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800B

جزئیات بیشتر...

1,550,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8077

5,350,000 تومان

برد مین سونی 65X8077
 • تعداد بازدید : 292

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8077G

جزئیات بیشتر...

5,350,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 75X8000

7,000,000 تومان

برد مین سونی 75X8000
 • تعداد بازدید : 330

برد اصلی یا مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8000G

جزئیات بیشتر...

7,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :