برد مین سونی 65X9000

6,100,000 تومان

برد مین سونی 65X9000
 • تعداد بازدید : 17

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9000H , KD-65X900H , KD-65XH9000 , KD-65X9005H , KD-65X905H , KD-65XH905

جزئیات بیشتر...

6,100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8000

6,000,000 تومان

برد مین سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 14

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000H , KD-65XH8005 , KD-65XH8000 , KD-65X800H , KD-65X805H

جزئیات بیشتر...

6,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7000

4,300,000 تومان

برد مین سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 105

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000G , KD-55X700G , KD-55XG7000

جزئیات بیشتر...

4,300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7500

4,400,000 تومان

برد مین سونی 55X7500
 • تعداد بازدید : 109

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7500H , KD-55X750H

جزئیات بیشتر...

4,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X8000

3,800,000 تومان

برد مین سونی 55X8000
 • تعداد بازدید : 95

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8000G , KD-55X800G , KD-55XG8000

جزئیات بیشتر...

3,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد مین سونی 48W650

2,500,000 تومان

برد مین سونی 48W650
 • تعداد بازدید : 193

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-48W650D

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 42W800

1,400,000 تومان

برد مین سونی 42W800
 • تعداد بازدید : 133

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W800B , KLD-42W807B , KDL-42W805B

جزئیات بیشتر...

1,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55W800

1,550,000 تومان

برد مین سونی 55W800
 • تعداد بازدید : 129

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W800B

جزئیات بیشتر...

1,550,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8077

5,350,000 تومان

برد مین سونی 65X8077
 • تعداد بازدید : 145

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8077G

جزئیات بیشتر...

5,350,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 75X8000

7,000,000 تومان

برد مین سونی 75X8000
 • تعداد بازدید : 184

برد اصلی یا مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8000G

جزئیات بیشتر...

7,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 75X8000

7,000,000 تومان

برد مین سونی 75X8000
 • تعداد بازدید : 138

مین برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8000H

جزئیات بیشتر...

7,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7077

4,000,000 تومان

برد مین سونی 55X7077
 • تعداد بازدید : 131

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7077F

جزئیات بیشتر...

4,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7000

4,000,000 تومان

برد مین سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 112

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000E , KD-55X700E , KD-55XE7000

جزئیات بیشتر...

4,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد سونی 49X7000

2,000,000 تومان

مین برد سونی 49X7000
 • تعداد بازدید : 144

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X7000F , KD-49XF7000 , KD-49X700F

جزئیات بیشتر...

2,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
مین برد سونی 42W670

1,850,000 تومان

مین برد سونی 42W670
 • تعداد بازدید : 212

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42W670A

جزئیات بیشتر...

1,850,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین سونی 55X7000

4,200,000 تومان

برد مین سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 143

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های شتیبانی شده : KD-55X7000F , KD-55XF7000 , KD-55X700F

جزئیات بیشتر...

4,200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد سونی 49X8000

2,500,000 تومان

مین برد سونی 49X8000
 • تعداد بازدید : 153

برد اصلی یا مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X8000G , KD-49XG8000 , KD-49X800G

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد سونی 40V400

650,000 تومان

مین برد سونی 40V400
 • تعداد بازدید : 169

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40V400A

جزئیات بیشتر...

650,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد AV سونی 40W600

150,000 تومان

برد AV سونی 40W600
 • تعداد بازدید : 147

برد AV SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40W600B

جزئیات بیشتر...

150,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین سونی 65X8000

5,200,000 تومان

برد مین سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 163

مین برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000G , KD-65XG8000 , KD-65X800G

جزئیات بیشتر...

5,200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :