کابل LVDS ایوولی 32EV100
 • تعداد بازدید : 562

کابل FFC یا کابل LVDS EVVOLI استوک مدل های پشتیباین شده : 32EV100D

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 55K3110
 • تعداد بازدید : 704

کابل FFC یا کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : LTDN55K3110 , 55K3110

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 40H6430
 • تعداد بازدید : 341

کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40H6430 , UA40H6300

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS مارشال 4230
 • تعداد بازدید : 299

کابل FFC یا کابل LVDS MARSHAL استوک مدل های پشتیبانی شده : ME-4230

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS تی سی ال 32D2910
 • تعداد بازدید : 280

کابل FFC یا کابل LVDS TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : 32D2910

جزئیات بیشتر...

45,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS وستل 43FD5000
 • تعداد بازدید : 251

کابل FFC یا کابل LVDS VESTEL استوک مدل های پشتیبانی شده : 43FD5000T

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 65X7500

120,000 تومان

کابل LVDS سونی 65X7500
 • تعداد بازدید : 232

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده درتوضیحات ...

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 40ES6960
 • تعداد بازدید : 258

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40ES6960 , UA40ES6980 , UA40ES6600 , UA40ES6800

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 50TU8000
 • تعداد بازدید : 295

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA50TU8000U , UA55AU7000U

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 55AU8000
 • تعداد بازدید : 275

کابل LVDS SAMSUNG آکبند مدل های پشتیبانی شده : UA55AU8000U , QA55Q60AA , QA55Q60AA , QE55Q67AAU

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS تی سی ال 43S6000
 • تعداد بازدید : 242

کابل FFC یا کابل LVDS TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : 43S6000

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS شارپ 40LE185

70,000 تومان

کابل LVDS شارپ 40LE185
 • تعداد بازدید : 268

کابل FFC یا کابل LVDS SHARP استوک مدل های پشتیبانی شده : LC-40LE185M

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سام 65TU7000

80,000 تومان

کابل LVDS سام 65TU7000
 • تعداد بازدید : 410

کابل FFC یا کابل LVDS SAM آکبند مدل های پشتیبانی شده : UA65TU6500 , UA65TU7000

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 40R350

140,000 تومان

کابل LVDS سونی 40R350
 • تعداد بازدید : 249

کابل FFC یا کابل LVDS SONY آکبند مدل های پشتیباین شده : KDL-40R350E , KDL-40R370C

جزئیات بیشتر...

140,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 55TU7100
 • تعداد بازدید : 284

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG آکبند مدل های پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 55TU7000
 • تعداد بازدید : 263

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG آکبند مدل های پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS مجیک 43D1500

90,000 تومان

کابل LVDS مجیک 43D1500
 • تعداد بازدید : 282

کابل LVDS MAGIC استوک مدل های پشتیبانی شده : MT43D1500

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 46D585
 • تعداد بازدید : 298

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیابنی شده : LA46D550 , LA46D585

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS امپریال 4040
 • تعداد بازدید : 357

کابل FFC یا کابل LVDS EMPERIAL استوک مدل های پشتیبانی شده : EM-4040

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 55X7000

100,000 تومان

کابل LVDS سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 284

کابل FFC یا LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000G , KD55X700G , KD-55XG7000

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :