کابل LVDS سامسونگ 55TU7100
 • تعداد بازدید : 8

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG آکبند مدل های پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 55TU7000
 • تعداد بازدید : 9

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG آکبند مدل های پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS مجیک 43D1500

90,000 تومان

کابل LVDS مجیک 43D1500
 • تعداد بازدید : 11

کابل LVDS MAGIC استوک مدل های پشتیبانی شده : MT43D1500

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 46D585
 • تعداد بازدید : 14

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیابنی شده : LA46D550 , LA46D585

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS امپریال 4040
 • تعداد بازدید : 20

کابل FFC یا کابل LVDS EMPERIAL استوک مدل های پشتیبانی شده : EM-4040

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 55X7000

100,000 تومان

کابل LVDS سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 30

کابل FFC یا LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000G , KD55X700G , KD-55XG7000

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ال جی 43UJ651
 • تعداد بازدید : 52

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 43UJ651V , 43UJ6560 , 43UJ701V , 50UN6950

جزئیات بیشتر...

85,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 26C465
 • تعداد بازدید : 58

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

40,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 32K3110
 • تعداد بازدید : 121

کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : 32K3110 , LTDN32K3110

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 55X8500

90,000 تومان

کابل LVDS سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 106

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500C , KD-55X850C , KD-55XC8500

جزئیات بیشتر...

90,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 55X8500

85,000 تومان

کابل LVDS سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 102

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500C , KD-55X850C , KD-55XC8500

جزئیات بیشتر...

85,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
کابل LVDS تی سی ال 50P6
 • تعداد بازدید : 90

کابل FFC یا کابل LVDS TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : LED50P6US , 50P6US

جزئیات بیشتر...

65,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS تی سی ال 48P1FS
 • تعداد بازدید : 169

کابل FFC یا کابل LVDS TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : LED48P1FS

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 49W660

100,000 تومان

کابل LVDS سونی 49W660
 • تعداد بازدید : 180

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-49W660E , KDL-49WE660

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS توشیبا 55U5850
 • تعداد بازدید : 112

کابل FFC یا کابل LVDS TOSHIBA استوک مدل های پشتیبانی شده : 55U5850EE

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS دوو 50K5300

110,000 تومان

کابل LVDS دوو 50K5300
 • تعداد بازدید : 128

کابل FFC یا کابل LVDS DAEWOO استوک مدل های پشتیبانی شده : DSL-50K5300U

جزئیات بیشتر...

110,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 32N5550
 • تعداد بازدید : 144

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA32N5550 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 65X8500

130,000 تومان

کابل LVDS سونی 65X8500
 • تعداد بازدید : 140

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8500E , KD-65XE8500 , KD-65X850E

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 65X8500

120,000 تومان

کابل LVDS سونی 65X8500
 • تعداد بازدید : 123

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8500E , KD-65XE8500 , KD-65X850E

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 40D5000
 • تعداد بازدید : 135

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40D5500 , UA40D5000 , UA40D5550 , UA40D5003

جزئیات بیشتر...

65,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :