کابل LVDS تی سی ال 50P6
 • تعداد بازدید : 7

کابل FFC یا کابل LVDS TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : LED50P6US , 50P6US

جزئیات بیشتر...

65,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS تی سی ال 48P1FS
 • تعداد بازدید : 86

کابل FFC یا کابل LVDS TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : LED48P1FS

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 49W660

100,000 تومان

کابل LVDS سونی 49W660
 • تعداد بازدید : 91

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-49W660E , KDL-49WE660

جزئیات بیشتر...

100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS توشیبا 55U5850
 • تعداد بازدید : 39

کابل FFC یا کابل LVDS TOSHIBA استوک مدل های پشتیبانی شده : 55U5850EE

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS دوو 50K5300

110,000 تومان

کابل LVDS دوو 50K5300
 • تعداد بازدید : 67

کابل FFC یا کابل LVDS DAEWOO استوک مدل های پشتیبانی شده : DSL-50K5300U

جزئیات بیشتر...

110,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 32N5550
 • تعداد بازدید : 71

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA32N5550 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

80,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 65X8500

130,000 تومان

کابل LVDS سونی 65X8500
 • تعداد بازدید : 77

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8500E , KD-65XE8500 , KD-65X850E

جزئیات بیشتر...

130,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 65X8500

120,000 تومان

کابل LVDS سونی 65X8500
 • تعداد بازدید : 62

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8500E , KD-65XE8500 , KD-65X850E

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 40D5000
 • تعداد بازدید : 63

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA40D5500 , UA40D5000 , UA40D5550 , UA40D5003

جزئیات بیشتر...

65,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 43W660

120,000 تومان

کابل LVDS سونی 43W660
 • تعداد بازدید : 85

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-43W660F , KDL-43W663F , KDL-43WF660

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS توشیبا 32PB200
 • تعداد بازدید : 55

کابل FFC یا کابل LVDS TOSHIBA استوک مدل های پشتیبانی شده : 32PB200E1

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 32A450
 • تعداد بازدید : 66

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل هیا پشتیبانی شده : LA32A450 , LN32A450

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 55A6100
 • تعداد بازدید : 56

کابل FFC یا کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : HE55A6100 , HE55A6100UW

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS هایسنس 55A6100
 • تعداد بازدید : 62

کابل FFC یا کابل LVDS HISENSE استوک مدل های پشتیبانی شده : HE55A6100 , HE55A6100UW

جزئیات بیشتر...

70,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ایکس ویژن 49XK555
 • تعداد بازدید : 72

کابل FFC یا کابل LVDS X.VISION استوک مدل های پشتیبانی شده : 49XK555

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سونی 40NX710

120,000 تومان

کابل LVDS سونی 40NX710
 • تعداد بازدید : 67

کابل FFC یا کابل LVDS SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40NX710

جزئیات بیشتر...

120,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 55NU7300
 • تعداد بازدید : 124

کابل FFC یا کابل LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : UA55NU7300 , UA55NU7100 ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

110,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سامسونگ 55NU7300
 • تعداد بازدید : 107

کابل FFC یا LVDS SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : QA49Q6FN , UA55NU800D ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

110,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS سوپرا 49C4KSM1606
 • تعداد بازدید : 116

کابل FFC یا کابل LVDS SUPRA استوک مدل های پشتیبانی شده : SLED49C4KSM1606

جزئیات بیشتر...

60,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
کابل LVDS ایکس ویژن 43XT520
 • تعداد بازدید : 97

کابل FFC یا کابل LVDS X.VISION استوک مدل های پشتیبانی شده : 43XT520

جزئیات بیشتر...

50,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :