برد DF3 سونی 46X350A

157,000 تومان

برد DF3 سونی 46X350A
 • تعداد بازدید : 16

برد اینورتر یا برد DF3 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46X350A , KLV-46V3000 ادامه مدل ها در توضیحات

جزئیات بیشتر...

157,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد DF2 سونی 46X350A

143,000 تومان

برد DF2 سونی 46X350A
 • تعداد بازدید : 13

برد DF2 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46X350A , KDL-46X3000 , KLV-46X300

جزئیات بیشتر...

143,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 46BX450
 • تعداد بازدید : 15

برد اینورتر SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46BX450 , KDL-46CX520

جزئیات بیشتر...

220,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 55XE9005
 • تعداد بازدید : 24

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55XE9005 , KD-55X9000E , KD-55X900E

جزئیات بیشتر...

940,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد DF1 سونی 40X350A

200,000 تومان

برد DF1 سونی 40X350A
 • تعداد بازدید : 38

برد اینورتر یا برد DF1 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40X350A , KLV-40X3000 , KLV-40X300A

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی 40X350A
 • تعداد بازدید : 13

برد اینورتر SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40X350A , KLV-40X300A , KDL40XBR4 , KDL-40X3000 , KDL-40WL135

جزئیات بیشتر...

125,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 65X9300D
 • تعداد بازدید : 33

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9300D , KD65X930D , KD-65X9305 , KD-65X935D , KD-65X937D

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد درایور سونی 55X8500D
 • تعداد بازدید : 53

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500D , KD-55X850D , KD-55X857D

جزئیات بیشتر...

1,100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 50W660F
 • تعداد بازدید : 65

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W660F , KDL-50WG663 , KDL-50W665F , KDL-50WF660

جزئیات بیشتر...

650,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی 42R500A
 • تعداد بازدید : 60

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-42R500A

جزئیات بیشتر...

362,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد درایور تی سی ال 48B2600F
 • تعداد بازدید : 118

برد درایور TCL استوک مدل های پشتیبانی شده : 48B2600F

جزئیات بیشتر...

164,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور سونی مدل 50W800C
 • تعداد بازدید : 215

برد درایور SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-50W800C , KDL-50W805C

جزئیات بیشتر...

650,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد D1 سونی مدل 46D300A
 • تعداد بازدید : 112

برد D1 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46D300A

جزئیات بیشتر...

157,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد D2 سونی مدل KLV-46D300A
 • تعداد بازدید : 87

ساب پاور یا برد D2 SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46D300A

جزئیات بیشتر...

141,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور ال جی مدل 32LH350
 • تعداد بازدید : 97

برد درایور LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32LH350FR , 32LH35FD

جزئیات بیشتر...

198,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور پاناسونیک مدل 49D410R
 • تعداد بازدید : 118

برد درایور PANASONIC استوک مدل های پشتیبانی شده : TH-49D410R

جزئیات بیشتر...

265,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد درایور الجی مدل 32LG30RA
 • تعداد بازدید : 114

برد درایور LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32LG30RA

جزئیات بیشتر...

180,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد اینورتر سامسونگ مدل LA32C450
 • تعداد بازدید : 107

برد اینورتر SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : LA32C450 , LA32D450 , LA32D451 , LA32C475 , LA32D585 , LA32D550

جزئیات بیشتر...

78,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 6
 • فروشنده :
برد اینورتر سامسونگ مدل 32E495
 • تعداد بازدید : 160

برد اینورتر SAMSUNG استوک مدل های پشتیبانی شده : LA32E495 , LA32D403 , LA32D455 , LA32E420

جزئیات بیشتر...

87,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 3
 • فروشنده :
برد اینورتر سونی مدل 46V200A
 • تعداد بازدید : 121

برد اینورتر SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-46V200A , KLV-46S2530 , KLV-46S2010

جزئیات بیشتر...

267,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :