تاکنون بیش از دو هزار بدافزار در گوگل پلی کشف شده است

تاکنون بیش از دو هزار بدافزار در گوگل پلی کشف شده است

براساس یک بررسی دوساله در دانشگاه سیدنی و Data۶۱ of CSIRO، نشان می دهد که حدود ۲۰۴۰ اپلیکیشن موجود در گوگل پلی آسیب پذیر هستند. همچنین گفته می شود که برخی از این اپلیکیشن ها دارای مجوزهای مشکوکی دارند، در حالی برخی دیگر باچ افزار هستند.
در این گزارش آمده که تحقیقات نشان می دهد حدود یک میلیون اپلیکیشن در گوگل پلی مشکوک هستند که مشکلاتی را برای کاربران ایجاد خواهد کرد. محققان توانسته اند با کمک شبکه های عصبی و یادگیری ماشین این ۱ میلیون اپلیکیشن را بررسی نمایند.
در واقع الگوریتم این تکنولوژی یافتن متون مشابه و تکراری و یا آیکون ها یکسان برنامه ها بوده که در نهایت ۱۰۰۰۰ اپلیکیشن با قابلیت بصری مشابه در این تحقیقات کشف شد. در نهایت هم با استفاده از تکنولوژی VirusTotal حدود ۷۲۴۶ برنامه مخرب نشانه گذاری شدند که از بین آنها ۲۰۴۰ آن به طور دقیق مخرب و جعلی بوده اند. علاوه بر این آمار، ۱۵۶۵ برنامه دارای مجوزهایی مشکوک و حساس بوده اند و ۱۴۰۷ برنامه از کتابخانه های تبلیغاتی ثالث بهره برده اند.

باید اشاره کنیم که برنامه های مشکوک ذکر شده یکی پس از دیگری در حال حذف هستند و البته درخواست کاربران نیز به مشکوک بودن برنامه ها، بررسی خواهد شد. البته درخواست ها هر روز بیشتر می شود و تاکنون تعلیق برنامه ها تا ۶۶ درصد افزایش یافته است.
 
منبع : ایستگاه تحقیق