شنبه 22 آذر 1399

پاور برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LA66100 , 47GA7900 , 47LA7400 , 47LA6900 , 47LA6900

شنبه 22 آذر 1399

کابل FFC یا کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LA661000 ادامه مدل ها در توضیحات

شنبه 22 آذر 1399

کابل LVDS LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LA66100 , 47LA7400 ادامه مدل ها در توضیحات

شنبه 22 آذر 1399

لیکویید شکسته LG با پارت SS8403-C2LB : COF و مدل های پشتیبانی شده : 47LA66100

شنبه 22 آذر 1399

بک لایت LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LA66100 , 47LA660S ادامه در توضیحات ...

پنج شنبه 27 شهریور 1399

برد چشمی همراه با کلید های پنل LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 55LA6620 , 47LA66100 ادامه در توضیحات ...